Skip to main content

Uw reacties uit de voorronde

Onderstaand treft u de reacties die wij ontvingen in de voorronde. U kunt het volledige document ook downloaden als PDF document

Reacties per locatie

locatiethemadiscussiereactie
AnemonenlaanGroenBehouden plantsoen AnemonenlaanPlantsoen Anemonenlaan, dat door de bewoners zelf is aangelegd en wordt onderhouden, graag behouden, niet inrichten voor parkeren.
AnemonenlaanVerkeerEenrichtingsverkeerMevr. (*) vindt éénrichtingsverkeer met aan één kant parkeren een goeie oplossing. Zij geeft aan dat éénrichtingsverkeer alleen goed werkt als daar ook op gehandhaafd wordt.
Anemonenlaan ParkerenParkeerproblematiekBewoners pleiten voor aandacht voor de parkeerproblematiek in de Anemonenlaan en omgeving. Er zijn ca. 6 extra parkeerplaatsen nodig in de Anemonenlaan.
Anemonenlaan ParkerenParkeerproblematiekStoepbreedte is smal met parkeren half op de stoep. Bijkomend punt is dat aan de  overzijde langs de rijweg ook geparkeerd wordt. Hierdoor wordt de straat dan geblokkeerd. Oorzaak van dit probleem zit in het parkeertekort.
Anemonenlaan ParkerenParkeerproblematiekParkeerproblematiek betreft vooral bezoekers. Bewoners hebben veelal parkeerplek op eigen terrein (bij laagbouw).
Anemonenlaan ParkerenParkeerproblematiekIn de huidige situatie zetten mensen (bezoekers) noodgedwongen auto’s neer op de stoep, vooral op de hoek aan de zijde van de Warande.
Anemonenlaan ParkerenParkeerproblematiekDe parkeerproblematiek in de Anemonenlaan heeft vermoedelijk ook te maken met een parkeertekort in de Laan van Blois
Anemonenlaan ParkerenLaadpalenBewoners vragen aandacht voor locaties voor laadpalen. Laadpalen gaan ten koste van parkeerplaatsen. Tussen nr. 4 en nr. 6 is een hofje openbaar terrein. Bewoner wil het hofje behouden, dus hier graag geen laadpaal.
Anemonenlaan ParkerenParkeren achter appartementencomplexOptie voor extra parkeren is achter het appartementencomplex. Echter neemt dit mogelijk een te grote hap uit het groenvak wat (*) zonde van het groen vindt. De vraag is ook wat  de bewoners van de Laan van Blois van deze optie vinden.
Annie Palmenlaan: plantsoen achter Laan van Blois 142 t/m 148GroenBehouden plantsoen met bomenGraag het grasveld met bomen achter de Laan van Blois 142 t/m 148 en grenzend aan de Annie Palmenlaan, behouden. Geen speeltoestellen of anders straatmeubilair plaatsen. Bij voorkeur een bord plaatsen die de opruimplicht van hondenpoep benadrukt.
Annie Palmenlaan: plantsoen achter Laan van Blois 142 t/m 148GroenBehouden plantsoen met bomenabsoluut mee eens om nog een aardig plantsoen te behouden.  Prachtig veldje.
BaljuwslaanGroenHagen en heggenBreng de te brede hagen terug naar hun oorspronkelijke breedte. Nu gebruiken ze vaak meerdere tegels. Dit gaat ten koste van de ruimte voor de oudere medemens, kinderwagens en boosters.
BaljuwslaanOverigBestrating & RioleringGeachte heer, mevrouw,    Medio 2002 was er al sprake van het vervangen van de riolering in de Baljuwslaan. Aangezien dat op dat moment zou (hebben) moeten gebeuren, is tevens overweging gevraagd voor snelheidsbeperking of bestrating met klinkers.  Nu zie ik alleen nog ‘eventuele herbestrating’ medio 2023/2024?  Graag zie ik een overweging om oude riolering in de straat nu te gaan vervangen en tevens de bestrating te doen met klinkers als ondersteuning voor snelheidbeperking.    Dank!
BaljuwslaanOverigBestrating & RioleringVoorkom asfalt als wegbekleding.
BrederodelaanOverigbestrating en lantaarnpalenDe straat is prima met brede stoepen. Alleen is het geheel verouderd. Het lijkt mij mooi als de gehele straat beklinkerd wordt en dat de lantaarnpalen vervangen worden door een wat gezelliger type (zoals bv. in de Vinkenbaan). Graag geen (extra) parkeervakken op de straat, iedereen heeft genoeg parkeerruimte op eigen terrein.
BrederodelaanParkerenParkeren bij BrederolaanOptie extra parkeren bij de Brederodelaan heeft niet mijn voorkeur.
BrederodelaanVerkeerBrederodelaan drempelsGraag in de Brederodelaan bij de zijstraten Ranonkellaan en Anemonenlaan een verhoging/drempel in het wegdek maken om snelheid van het verkeer te minderen. Deze straten worden veel gebruikt door schoolgaand verkeer en er wordt vaak met hoge snelheid gereden. Beter voor langzaam verkeer en dieren.
BrederodelaanVerkeerBrederodelaan drempelsDe lus Laan van Blois – Brederodelaan – Anemonenlaan is een (doorgaande) route om terug te komen op de Warande. Het lijkt mij niet wenselijk om hierin een drempel te leggen.
BrederodelaanVerkeerBrederodelaan drempelsAls de Brederodelaan en omgeving 30 km/u worden én er worden drempels, chicanes,etc. aangelegd dan kan er hopelijk niet harder dan 30 gereden worden. Het woord doorgaand is geen reden/argument.
Brederodelaan/Laan van BloisParkerenParkeren op trottoir Brederodelaan/Laan van BloisRond her grasveld aan einde Brederodelaan en Laan van Blois wordt veel op de stoep geparkeerd door ouders/verzorgers van kinderen die naar Montessorischool worden gebracht en gehaald. Auto’s staan geheel op de stoep en blokkeren doorgang voor voetgangers en met name mensen met rollator of kinderwagen. Misschien een idee om dmv het plaatsen van paaltjes of een verhoogde gele stoeprand dit te voorkomen.
Brederodelaan/Laan van BloisParkerenParkeren op trottoir Brederodelaan/Laan van BloisEr is duidelijk een behoefte om (tijdelijk/kortstondig) auto te kunnen stoppen/parkeren.  Middels verhoogde stoeprand of paaltjes verplaats je hooguit deze behoefte… Opteer voor extra parkeerruimte aan de vijver of wellicht aan het grasveld. Gezien de parkeer behoefte van de flat aan Laan van Blois lijkt die ook groter dan aantal beschikbare plaatsten (vooral avond/nacht).
Brederodelaan/Laan van BloisParkerenParkeren op trottoir Brederodelaan/Laan van BloisHelemaal eens met klacht over stoep-parkeren rond grasveld. Verderop in Brederodelaan is vaak voldoende ruimte (alleen wat verder lopen). Paaltjes is onderhoudsgevoelig.
Brederodelaan/Laan van BloisParkerenParkeren op trottoir Brederodelaan/Laan van BloisEr zijn voldoende parkeerplaatsen aan de Laan van Blois en Brederodelaan voor de bewoners.   Tijdens de schoolbreng- en ophaaltijden is er met name met slecht weer meer behoefte om tijdelijk te kunnen parkeren. Dat dan eventjes op de stoep wordt geparkeerd bij het grasveld is naar mijn mening geen enkel punt. Het is voor de buurt echter niet wenselijk dat hiervoor extra parkeerplaatsen gecreeerd gaan worden, m.n. niet aan het grasveld. Dit zou de kwaliteit van het bestaande groen ernstig aantasten.
Brederodelaan: Het grasveld tussen de Brederodelaan en de Laan van BloisSpelen (kinderen)Grasveld honden vrijKinderen (uit de buurt en van de Montessori school) spelen op dit grasveld.   Het grasveld is hier ideaal geschikt voor, vanwege de grootte en rustige verkeersdrukte door de omgelegen straten.    Waar de kids (en wij als ouders dus ook) hier alleen tegen aanlopen, is dat er veel honden worden uitgelaten.  Onze eigen kids hebben we al tig keer met honden poep aan hun kleiding thuis gehad.     Is het mogelijk dat hier helemaal geen honden meer uitgelaten mogen worden, door bijvoorbeeld bebording of toezicht.   Of dat er een gedeelte wordt afgeschermd en aangegeven wordt dat dit afgeschermde gedeelte echt een honden uitlaat plek wordt.   Het laatste is misschien een beter idee, om dat er dan geen toezicht nodig is.     We zijn de kids graag op dit veld spelen (i.v.m. beweging, gezondheid en plezier), maar we hebben het nu liever niet, om te voorkomen dat ze weer met smerige kleiding thuis komen.
Brederodelaan: pad naar woningen 30, 32, 34 en 36OverigbestratenDit stukje weg zal niet worden geasfalteerd veronderstel ik. Graag wel opnieuw bestyraten
ChrysantenhofSpelen (kinderen)SpeelgelegenheidAan de kant van het Chrysantenhof is geen speelgelegenheid voor kleine kinderen, hiervoor moeten ze de plantage altijd oversteken. Er zijn naar mijn mening niet voldoende veilige oversteek plaatsen voor kleine kinderen (vanaf 4 jaar) . Het zou fijn zijn als er aan de kant van het Chrysantenhof ook speelgelegenheden gecreëerd kunnen worden.
Chrysantenhof kant KraaiennestParkerentoegangVanaf de Hyacinthenlaan richting Varenhof afslag Chrysantenhof is de bocht erg krap, er staat vaak een auto op de hoek geparkeerd buiten de vakken zodat je de draai bij niet kan maken met de auto. Is er een mogelijkheid deze te verruimen
Chrysantenhof: zijhofje van PlantageSociale VeiligheidVerlichtingDe steeg naar de schuur en poort rondom chrysantenhof 2 graag verlichten voor de veiligheid. Verlichting met beweging sensor?
CrocuslaanSociale Veiligheidparkeren smalle straatNaar aanleiding van herinrichting van de wijk Warande, het volgende;    Wij als bewoners van de Crocuslaan ondervinden last van de smalle straat. Het parkeren van auto’s gebeurt hierdoor op de helft van de stoep aan beide zijden. Wat weer problemen geeft voor voetgangers die hun kinderen naar school brengen (Kraaienest). Vaak lopen zij ook nog met buggy’s en wandelwagens wat het bemoeilijkt om langs de autos op de stoep te kunnen. Vanwege de smalle doorgang van de straat gebeurt het regelmatig dat er schade is aan geparkeerde auto’s. ( door busjes van besteldiensten bijvoorbeeld). Ook constateer ik regelmatig dat kinderen op de straat lopen ipv stoep vanwege de geparkeerde auto’s. Nog maar te zwijgen van het feit dat het voor de wielen van een auto ook niet goed is om steeds de stoep op te moeten (in principe is dit volgens mij ook verboden om zo te parkeren, maar kan niet anders)    Eventuele oplossingen; Stoep gelijk maken met wegdek of met schuine rand.    Stoep aan één zijde versmallen of desnoods laten vervallen.    Misschien een optie om aan de zijde met oneven huisnummers een   stuk voortuin te gebruiken voor hernieuwde indeling van stoep/straat.    Andere optie; aan oneven nummers zijde opritten maken waardoor er   aan die kant niet meer geparkeerd hoeft te worden.
FresialaanGroenWeghalen gemeeneteperkZo mogelijk het gemeenteperk weghalen. Het is nu erg smal door de parkerende auto’s voor nummer 6 t/m 10.
FresialaanGroenWeghalen gemeeneteperkParkeerplaatsen wel graag behouden in de zoektocht naar een oplossing. Het gemeenteperk voor huisnummer 4 wordt met deze aanvraag bedoeld, denk ik.
FresialaanParkerenMeer parkeermogelijkheden creërenAls het mogelijk is graag meer parkeermogelijkheden creëren rondom de fresialaan.
FresialaanParkerenMeer parkeermogelijkheden creërenHet zou fijn zijn als er meer parkeerplaatsen gemaakt worden rondom de Fresialaan.
FresialaanVerkeerLantaarnpaal verplaatsenEr staat een lantaarnpaal aan het begin van de straat, hierdoor is het lastig om met grote auto of busje de straat in te rijden.   Graag deze lantaarnpaal verplaatsen als dit kan.
FresialaanVerkeerLantaarnpaal verplaatsenUiteraard naar een plaats, waardoor verkeer er geen hinder meer van ondervindt. De lantaarnpaal staat ter hoogte van Fresialaan nummer 10.
Fresialaan 10Verkeerlantaarnpaal verwijderen/verplaatsenDe lantaarnpaal, die aan het begin van de straat staat zorgt voor een onwenselijke versmalling van de rijbaan.
Hazelaarhof 22ParkerenLantarenpaalDeze staat zo dicht bij onze garage ingang ,dat het een grote opluchting zou zijn, als we makkelijker onze garage in zouden kunnen rijden .
HyacinthenlaanParkerenstraatinrichtingStraatinrichting conform Hornlaan
HyacinthenlaanParkerenstraatinrichtingPrima idee
Hyacinthenlaan garagezone achterzijdeSociale Veiligheidverlichtingextra verlichting plaatsen garagestraat achterzijde Hyacinthenlaan nr 20-86  Tevens opnemen in het reinigen van de straten = straatveegplan.?
Hyacinthenlaan: ingang vanaf PlantageVerkeereenrichtingsverkeerInstellen van eenrichtingsverkeer Hyacinthenlaan vanaf de inrit plantage
Laan van BloisGroenGrasveld moet blijvenIk zie graag het grasveld(je) tegenover ’t Kraaienest ongewijzigd blijven. Daarnaast mag de lantaarnpaal van mij meer richting de ligusterhof (of tegenover de garageboxen) geplaatst worden, want hij staat nu tegenover ons huis en geeft (in de winter) savonds vrij veel licht in de slaapkamer.
Laan van BloisGroenGrasveld moet blijvenDe garageboxen in de zijstraatjes van de Laan van Blois vind ik persoonlijk een lelijke uitstraling hebben in deze leuke wijk. Het lijkt me dat de grasveldjes wel wat gemoderniseerd mogen worden en wellicht dat wat (hogere) beplanting tegenover de garageboxen het zicht hierop wat kan wegnemen.
Laan van BloisGroenGrasveld moet blijvenDe garageboxen in de zijstraatjes van de Laan van Blois vind ik persoonlijk een lelijke uitstraling hebben in deze leuke wijk. Het lijkt me dat de grasveldjes wel wat gemoderniseerd mogen worden en wellicht dat wat (hogere) beplanting tegenover de garageboxen het zicht hierop wat kan wegnemen.
Laan van BloisGroenGrasveld moet blijvenKunnen de eigenaren/huurders van de garageboxen niet eens gezamenlijk de deuren van de boxen een mooie frisse uitstraling geven?!!  Mooie klus van de zomer.
Laan van BloisSociale VeiligheidveiligheidBij de Vijverhoef wordt er altijd volop geparkeerd, waar het verboden is te parkeren.  Er staan zelfs auto,s in de bocht geparkeerd en voor de garages, als er nu een calamiteit voordoet ( bv brand) dan zou de hulpverleners er niet door kunnen.  Men staat altijd langs de groenstrook geparkeert, die zou dan ingekort kunnen worden en de auto,s erlangs.  Dan houd je meer ruimte over.  Dit valt onder het kopje veiligheid.  met vriendelijke danl
Laan van BloisVerkeerResultaat van proef verkeer rond scholen LvB moet opgenomen worden in planDe door de wijk gedragen conclusie over hoe om te gaan met het verkeer rond de scholen Laan van Blois (eindresultaat van de proef) moet in plan verwerkt worden.
Laan van BloisVerkeerVerkeer van/naar scholen tijdens de ombouw moet in plan uitgewerkt zijnIn het plan van aanpak moet staan hoe het verkeer van en naar de scholen Laan van Blois tijdens de uitvoering moet en kan verlopen,
Laan van BloisVerkeerRijrichting omgeving montessori schoolDe rijrichting bij de montessori school is sinds kort veranderd. Dit om de verkeersveiligheid rondom de school te verhogen tijdens de schooltijden neem ik aan. Maar kan daar een aanpassing bij gemaakt worden voor na schooltijd en in het weekend ? Als we nu s’avonds thuiskomen en er is geen parkeerplek meer dan kunnen we niet meer doorrijden langs de vijver om de auto daar te parkeren, maar moeten we weer helemaal via de Warande omrijden.
Laan van BloisVerkeerRijrichting omgeving montessori schoolEen hele sterke opmerking: éénrichting alleen nodig tijdens ma-vr 8-16 uur.
Laan van Blois / Plantage / BinnenduinGroengroen behoudenGraag zien wij dat het groen bij de laan van blois wordt behouden. Dit vooral om het grasveld bij de entree van het binnenduin als de groenstroken voor de woningen.
Laan van Blois / Plantage / BinnenduinVerkeerverkeerDe autos rijden hier nu erg hard. Graag zien wij een drempel met zebrapad.
Laan van Blois / Plantage / BinnenduinVerkeerverkeerWellicht 30 zone vanaf de rotonde mét handhaving
Laan van Blois 142Groenopenbaar groenWe zouden graag meer groen om t huis willen zien. De groenstrook voor en achter de huizen ln v Blois 142 t/m 148 laten bestaan. Graag zien we ook dat de parkeerplaatsen aan de zijkant van nummer 142 groener worden. het is nu een en al steen. Een mooie oplossing zou zijn om open stenen neer te leggen waar gras in kan zodat t regenwater de grond in kan. Misschien tussen de parkeerplaatsen en de garage/tuiningang groene afscheiding (hegje) dit ivm foutparkeerders waardoor de buren niet uit de steeg kunnen. Geen hoge bomen hier plaatsen aub, dit ivm bladeroverlast en benemen van zonlicht.
Laan van Blois 142Groenopenbaar groenIn het verre verleden waren de parkeerplaatsen in de Haagdoornhof, Ligusterhof, Hazelaarhof en Seringenhof niet dicht-bestraat, maar voorzien van (ik dacht 6-kantige) open betonblokken waar gras in groeide. Toepassing daarvan vereis wel dat er geen oneffenheden ontstaan waardoor men struikelt, valt of de voet/enkel verzwikt.
Laan van Blois 193Overigverwijderen tijdelijke bebouwingVerwijderen van de tijdelijke bebouwing op het schoolplein van het Kraaienest wegens verlopen vergunning.
Laan van Blois hoekje bij ZonnebloemlaanOverigSmalle stoepDe stoep is erg smal op dit stuk. Wanneer je hier met een kinderwagen loopt is het bijna niet te doen.
Laan van Blois/Crocuslaan/HyacinthenlaanVerkeerverkeersdrempelsOp deze route wordt vaak hard gereden, ondanks dat het een 30 km zone betreft. Het is een gevaarlijke situatie, vooral omdat er veel jonge kinderen in deze buurt wonen. Die willen nog wel eens zonder goed uit te kijken de weg oprijden vanuit zijstraatjes, opritten e.d.  Om de snelheid van het verkeer te minderen zou het aan te bevelen zijn hier verkeersdrempels te plaatsen. Bijvoorbeeld halverwege de Hyacinthenlaan en op de kruispunten Crocuslaan/Hyacinthenlaan en Crocuslaan/Laan van Blois.
Laan van Blois/Crocuslaan/HyacinthenlaanVerkeerverkeersdrempelsMisschien ook een zebrapad zodat o.a. de kindjes veilig kunnen oversteken.
Laan van Blois: geheelOverigKlinkers ipv asfaltMooie rode klinkers ipv asfalt zou de straat een stuk sfeervoller maken.
Laan van Blois: geheelOverigKlinkers ipv asfaltKlinkers werken snelheidsremmend, maar zijn voor de fietser niet prettig, en kunnen meer lawaai geven.  Omdat er veel fietsverkeer over de Laan van Blois gaat pleit ik voor omvormen tot fietsstraat (en ook enkele andere straten in de wijk): rode asfaltloper en fietser in de voorrang, zie bijv. Groenelaan (en volgens de laatste inzichten en landelijk adviezen een nog iets smallere klinkerstrook dan daar is toegepast (van ca. 60 naar ca. 30 cm)) en in de toekomst Populierenlaan en Florastraat
Laan van Blois: grasveld tegenover ‘de Montessorischool’Parkeren2,5 meter groenstrook opofferen om parkeerprobleem in te perkenHet grasveld tegenover de Montessorischool wordt omringd door de het appartementencomplex, gelegen in een prachtig stukje Beverwijk.     Door de verjonging van de bewoners van dit complex, brengt dit ook gelijk een uitdaging met zich mee. Het aantal parkeerplaatsen is gering en veelal worden seniorenbewoners vervangen door jonge koppels die beide over een auto beschikken. Dit zorgt ervoor dat het alsmaar drukker wordt wat betreft auto’s.     Nu zou er van het grasveld een groenstrook van ongeveer 2,5 meter afgehaald kunnen worden. Dit zou ervoor zorgen dat er ruimte bijkomt voor ongeveer 17 (schuine) parkeerplaatsen. Dit zou het woonconform erg ten goede komen en het (toekomstige) parkeerprobleem inperken. Na deze herinrichting blijft het stuk groen nog groot genoeg blijft en auto gewoon parkeer kunt worden in de daarvoor bestemde parkeerhavens i.p.v. dat het een chaotische situatie wordt.     Daarnaast zorgt dit ook voor het ontzien van de zonnebloemlaan op het gebied van parkeren.
Laan van Blois: grasveld tegenover ‘de Montessorischool’Parkeren2,5 meter groenstrook opofferen om parkeerprobleem in te perkenIk ben het met deze reactie eens. Als ik nu naar buiten kijk zie ik dat elke parkeerplek inclusief de stoepranden en het deel waar men officieel niet mag parkeren volledig benut is. In de afgelopen maanden is het aantal auto’s wat in dit gedeelte parkeert aanzienlijk vergroot. Met de komst van deze parkeerplekken zou het probleem voor nu en aankomende jaren weer verholpen zijn en zou ook de parkeerdruk op de omliggende straten kunnen verminderen.     Het zou inderdaad betekenen dat er een klein stukje groen ingeleverd moet worden waar normaliter de Montessorischool gebruik van maakt. Echter ben ik van mening dat er ruimschoots voldoende groen overblijft waar de kinderen dan kunnen spelen.     Wellicht dat de gemeente ook rekening kan houden met de toekomstige vraag van een laadpunt voor elektrische wagens. Begrijpelijk wordt de installatie pas geplaatst wanneer hier officieel een aanvraag voor wordt gedaan. Maar het is natuurlijk met het oog op de huidige ontwikkeling, een kwestie van tijd voordat ook hier laadpalen moeten komen.
Laan van Blois: groonstrook ter hoogte van LVB 142GroenMeer met deze strook doenDit is best een grote groenstrook. Het zou leuk zijn als hier meer mee gedaan wordt. Bijvoorbeeld speelgelegenheid voor kinderen met een hek erbij of iets met een leuk zitje bijvoorbeeld.
Laan van Blois: kruispunt met PlantageVerkeerDrempel te laagDe drempel die hier gemaakt is, is te laag. Verkeer gaat nog steeds hard de bocht door. Het zou beter zijn wanneer deze drempel dermate hoog wordt gemaakt dat je er echt alleen maar rustig overheen kunt zonder schade aan je auto te maken.
Laan van Blois: Montessori schoolParkerenFietsparkeren bij de Montessorischool verbeterenBrengers/halers parkeren hun fiets op de rijbaan. Maar bij het vertrek trekken ze hun fiets achteruit (en meestal zonder te kijken naar voorbijrijdende fietsers) => bijna-botsingen. Vergelijkbaar met situatie op Breestraat nabij Beverhof en met haakse parkeervakken. Daarom oplossing zoeken om gevaren te elimineren.
Laan van Blois: Montessori schoolVerkeerVerkeerAl eerder aangegeven dat verkeerbeleid anders kan.  Vond heer (*) niet.  Sluit weg af thv midden school.  Dit maakt wijk verkeersluw en snel verkeer zal afnemen.    Verder, Warande zodanig inrichten dat snelheid van verkeer verminderd wordt.    Dan nog, eenrichtingverkeer, ik zie dat dit veelvuldig overtreden wordt, handhaven zie ik niet gebeuren. Dus doorsteken op waranda verbreden zodat 1 richting opgeheven kan worden.     Apart fietspad zou nog lekker zijn, zeker mrt dit snelle verkeer.    (*) naam verwijderd door beheerder i.v.m. privacy
Laan van Blois: Montessori schoolVerkeerVerkeerAls bewoner van de Brederodelaan is het eenrichtingverkeer (ook bij Kraaiennest) niet heel handig en buiten schooltijden niet noodzakelijk.
Laan van Blois: plantsoen voor 142 en 144GroenBehouden plantsoenGraag het plantsoen incl. boom aan de Laan van Blois, ter hoogte van huisnr. 142 en 144, behouden.
Laan van Blois: zijstratenParkerenParkerenOverlast van parkeren auto’s v d scholen in de zijstraten, hofjes, te beperken dmv; alleen bewoners of bezoekers toe te staan. En verboden te parkeren aan de kant v d huizen omdat men anders niet weg kan vanuit de parkeervakken!!
Laan van Blois: zijstratenParkerenParkerenParkeren enkel voor bewoners of bezoek lijkt mij niet controleerbaar. Wat als de bestuurder van de geparkeerde auto op bezoek is bij één van de huizen om de hoek op de Laan van Blois? Of net aan de overkant? Waar houd het dan op?  Mogen andere buurtbewoners er nog wel parkeren?
Laan van Blois: zijstratenParkerenParkerenMet het plaatsen van de borden voor éénrichting verkeer op de laan van Blois is de verkeerssituatie c.q. de veiligheid van met name het lopend en fietsend verkeer er alleen maar slechter op geworden. Mijn inziens is dit te wijten aan automobilisten die zich van de nieuwe situatie niets aantrekken, door toch de straat in te rijden in de verboden richting, of te pas en te onpas menen achteruit te moeten rijden om de hofjes te verlaten. Te parkeren op de hoeken van het kruispunt Zonnebloemlaan/Seringenhof/Laan van Blois om daar kinderen uit te laten stappen. of te parkeren op de groenstroken.
Laan van Blois: zijstratenParkerenParkerenMet het plaatsen van de borden voor éénrichting verkeer op de laan van Blois is de verkeerssituatie c.q. de veiligheid van met name het lopend en fietsend verkeer er alleen maar slechter op geworden. Mijn inziens is dit te wijten aan automobilisten die zich van de nieuwe situatie niets aantrekken, door toch de straat in te rijden in de verboden richting, of te pas en te onpas menen achteruit te moeten rijden om de hofjes te verlaten. Te parkeren op de hoeken van het kruispunt Zonnebloemlaan/Seringenhof/Laan van Blois om daar kinderen uit te laten stappen. of te parkeren op de groenstroken.
Laan van Blois: zijstratenVerkeerSeringenhof verbinden met Binnenduin nog onveiligerHet kruispunt Laan van Blois – Zonnebloemlaan is, met name tijdens schooltijden al erg druk en er ontstaan onveilige situaties. Als ook de Seringenhof, een smalle straat (!!) nog wordt verbonden voor verkeer met de Binnenduin, wordt de verkeerssituatie hier alleen maar gevaarlijker, mede omdat dit ook niet helemaal een gelijkwaardige kruising is !! Er komen binnen een afstand van 20 meter al teveel straten uit op de Laan van Blois, nog 1 erbij wekt nog meer chaos en onveiligheid !
PlantageVerkeer30km/h zone mét handhavingVanaf de rotonde ri laan van blois 30km/h zone én handhaving
Plantage – hyacinthenlaanOverigondergrondse containersplaatsen van ondergrondse containers voor groen-grijs-plastic
Plantage 196Spelen (kinderen)HondenpoepEr ligt zoveel hondenpoep op de stukken groen dat het niet fijn is voor de kinderen om hier te spelen/ lopen.
Plantage 196Spelen (kinderen)HondenpoepEens, misschien ook een bord met opruimplicht plaatsen
Plantage 196Spelen (kinderen)Hondenpoepspeelplaatsen voorzien van kunstgras, zodat kinderen beter kunnen zien waar ze kunnen spelen en ook waar je dus risico loopt op hondenpoep. Zijn er eigenlijk wel echte kinderspeelplaatsen in deze wijk?
Plantage 196VerkeerZebrapadZebrapad op de plantage (thv nummer 190-200)
Plantage en ZonnebloemlaanGroenNiet minder vierkante meters openbaar groenIn gebied tussen Plantage en Zonnebloemlaan geen vierkante meters groen verminderen: grasvelden, perken, etc.
Plantage en ZonnebloemlaanGroenNiet minder bomen, wel meerNiet minder bomen in gebied Plantage-Zonnebloemlaan (en misschien verder ook niet), maar mogelijk meer.
Plantage: Veld langs de ingang naar BinnenduinSpelen (kinderen)Speelgelegenheid kinderenHet zou leuk zijn om hier een aantal speeltoestellen neer te zetten voor de kinderen. Nu is er weinig speelgelegenheid in de buurt, alleen op de hoek met de warande, echter vinden we dit geen gezellige plek met al het drukke verkeer. Dit is een mooie beschutte plek waar je kleinschalig wat leuke speelgelegenheid kunt neerzetten.
Vijver bij Laan van BloisGroenopknapbeurtDe bestrating en inrichting langs de vijver is verouderd. Nodigt in zijn geheel niet uit tot recreatie.
Vijver bij Laan van BloisGroenopknapbeurtEr zou meer groen rondom de vijver moeten komen. Ook iets leuks met bloemen. In gelijke richting met de brede trap zouden banken moeten staan met uitzicht op de vijver. Het zou ook leuk zijn als hier bv. dakplatanen geplant zouden worden. Het is hier nu erg kaal.
VijverhoefflatParkerenMeer parkeermogelijkheden creërenDe vijverhoefflat heeft rondom de flat niet genoeg ruimte om fietsen, bakfietsen en/of scooters te stallen.
Voetpad tussen Zeestraat en Baljuwslaan / BrederodelaanVerkeerVerkeer beperken tot voetgangers (geen gemotoriseerde voertuigen)Gelieve het verkeer in deze laan te beperken tot voetgangers. Momenteel wordt dit ook gebruikt door scooters en brommers hetgeen geluidsoverlast en gevaarlijke situaties oplevert omdat autobestuurders in de Baljuwslaan / Brederodelaan dit type verkeer niet verwachten uit dit VOETpad.
Voetpad tussen Zeestraat en Baljuwslaan / BrederodelaanVerkeerVerkeer beperken tot voetgangers (geen gemotoriseerde voertuigen)Mogelijk zal de ontsluitingsweg naar het Binnenduingebied die via de Baljuwslaan zal gaan lopen, een hoop verkeer zal wegnemen. In het Binnenduingebied komt al een fietsverbinding te liggen die een meer logische route richting Wijk aan Zee zal verzorgen.
Voetpad tussen Zeestraat en Baljuwslaan / BrederodelaanVerkeerVerkeer beperken tot voetgangers (geen gemotoriseerde voertuigen)Vooralsnog is dit ook een doorgaande route voor fietsers, en dat moet ook zo blijven.
Warande 2OverigVerkeersborden en reklamezuilTeveel verkeersborden op trottoir. Hinderlijke reklamezuil aan lantaarnpaal. Verkeer en openbaarvervoer rijden te hard. 30 KM zone invoeren.
Warande 2VerkeerRotondeVoorkom de aanleg van een rotonde op de hoek Warande/Zeestraat. Er worden daardoor meer problemen gecreëerd dan opgelost.
Warande 2VerkeerRotondeMee eens, bovendien hoef je hier met de fiets nooit lang te wachten. Ander en veel goedkoper alternatief is dat van Alex van Luijn.
Warande: voetpad langs de vijverSociale VeiligheidVeiligheidGaarne verlichting langs het voetpad langs de vijver aan de kant v d Warande. Is nu onverlicht en ook met name ongelijke tegels vormen een onveilige situatie.
Warande: voetpad langs de vijverSociale VeiligheidVeiligheidIk sluit me hier helemaal bij aan. Dit voetpad is heel donker ’s avonds ! Langs de Warande vanaf ingang Laan van Blois (tegenover Irislaan) – tot aan de Vijverhoef.
Warande: voetpad langs de vijverSociale VeiligheidVeiligheidMee eens
ZonnebloemlaanParkerenParkeren ZonnebloemlaanEr zijn te weinig parkeerplaatsen in de Zonnebloemlaan tussen Laan van Blois en Warande. Als er aan beide zijden nu schuine vakken gemaakt worden, levert dat meer parkeerplaatsen op. Dit kan omdat dit stuk van de Zonnebloemlaan 1 richtingsverkeer is. Dit gaat ook niet ten koste van het groen, want nu loopt er een dubbel voetpad, waar dan 1 voetpad van gemaakt kan worden.
ZonnebloemlaanParkerenParkeervakken schuin makenGraag de parkeervakken op de Zonnebloemlaan schuin maken zodat er méér parkeergelegenheid komt. De inwoners van de flat parkeren nl ook steeds meer in onze straat.
ZonnebloemlaanParkerenParkeervakken schuin makenIndien je haaks of schuin (dus niet evenwijdig) parkeren maakt, dan voldoende ruimte achter de geparkeerde auto zodat de bestuurder bij wegrijden voldoende zicht heeft op fietsers (schrikstrook zoals o.a. bij zwembad/tennisbaan Kuikensweg).
ZonnebloemlaanSociale VeiligheidVoetpaden ZonnebloemlaanVoor de woningen in de Zonnebloemlaan (tussen Ln v Blois en Warande) lopen per woning voetpaden naar de straat. Het is handiger en veiliger en overzichtelijker als deze paden dubbel zo breed worden gemaakt. Nu kan er geen rollator en booster overheen en moet men helemaal omstrompelen. Het gaat zo ook niet ten koste van het groen omdat de paden gecombineerd worden over bijv. 2 huizen.
Zonnebloemlaan: kruispunt met WarandeVerkeerverkeerslichtenVerkeerslichten moeten anders geprogrammeerd worden.   Heeft nu veel te lange wachttijd. Je staat minutenlang te wachten terwijl er geen enkel  voertuig mag rijden. Nu zowel het verkeer van Kraaiennest en Montessori langs dit kruispunt  geleid wordt mag hier wel eens naar gekeken worden. Ook als er geen verkeer is gaat het licht op de Wijk aan Duinerweg op rood. Irritant.
Zonnebloemlaan: kruispunt met WarandeVerkeerverkeerslichtenFoutje: Wijk aan Duinerweg moet zijn Warande!

Reacties per thema

discussiethemareactie
Beplanting rond bomenGroenGraag in de wijk lage bosjes/ beplanting rond bomen zodat het niet als hondentoilet wordt gebruikt.
Beplanting rond bomenGroenBreng veel meer bloemen de wijk in: hanging baskets, wild zaaigoed met klaprozen e.d. Gebruik daarvoor elk ‘ongerept’ stukje grond. Neem een voorbeeld aan de noord- en oosttuin op de hoek van de Warande en Ranonkellaan tijdens het najaar van 2019. Iedereen vond dat prachtig.
Planten van bomenGroenIn drie woorden: bomen, bomen, bomen. Overal waar maar mogelijk is. Ooit stonden op het schoolplein aan de Laan van Blois prachtige grote bomen. En nee: die waren niet ziek, maar het schoolplein moest groter, dus de bomen verdwenen. Twintig jaar later staan er nog steeds ukkies in vergelijking met wat het was. Gelukkig dat er nu gedachten zijn over groene schoolpleinen. Maar bomen kunnen echt overal. Zo staan er veel dennen bij de vijvers in de wijk, minimini-bosjes zijn dat, en dat is super. Er is veel gras in de wijk, daar kunnen bomen. Kortom: ga bomen zien als de redders van onze wereld, dat doe ik tegenwoordig ook en dan kijk je toch anders tegen bomen aan. (En ja: ze geven ook schaduw en rotzooi en dat nemen we dan maar voor lief.)
Electriciteitsnet (kabels) verzwarenOverigAls de straat toch opengaat, dan op dat moment electriciteitsnet verzwaren.
Gasleidingen vervangenOverigDe gasleidingen in dit gebied dienen voor een groot deel vóór 2030 vervangen te worden door Stedin (o.a. advies na ontploffing in Den Haag). Het is te vroeg om te rekenen op niet-nodig zijn vanwege de energietransitie.  Kaart: https://www.stedin.net/zakelijk/open-data/gasvervangingsdata/#gasvervangingskaart
GlasvezelOverigNu de straten toch open komen te liggen is het een uitgelezen kans om juist dan glasvezel aan te brengen (of door andere partij erbij te betrekken) zodat de bestrating in de nabije toekomst niet nogmaals opengebroken hoeft te worden en de wijk meer op de toekomst is voorbereid.
GlasvezelOverigGoed idee!
GlasvezelOverigTop idee!
GlasvezelOverigBewoners vragen of er glasvezel komt in de wijk. De gemeente licht toe dat bij herinrichting van wijken, zoals de wijk Warande, de nutsbedrijven ook worden betrokken. Indien zij werkzaamheden hebben gaat de gemeente deze afstemmen op de eigen werkzaamheden. Of dit betekent dat glasvezel wordt aangelegd in de wijk is aan de netbeheerder. Daar heeft de gemeente zelf geen invloed op. Netbeheerder wordt hierover wel geïnformeerd.
GlasvezelOverigPrima idee; in elk geval de mantelbuizen leggen tot in de woning.
GlasvezelOverigGeweldig initiatief. Ik hoop, dat de gemeente samenwerking gaat zoeken om dit mogelijk te maken.
Goede afwatering van de straten/stoepenOverigDe afwatering van de straten/stoepen dient zodanig ontworpen te zijn dat:  – er geen plassen ontstaan  – het water voldoende snel wegloopt.  Dus niet de problemen introduceren zoals die al bekend zijn van de Halve Maan, het Sinatraplein en omgeving, de Hornlaan.  Dus bijv. bolvormig, met voldoende kolken die niet kunnen verstoppen: in deze (gelukkig) groene buurt komt veel bladafval voor dat maar beperkt wordt opgeruimd
HandhavingOverigIndien bewoners zich storen aan medebewoners die zich niet aan de regels houden (b.v. door foutief parkeren), en terughoudend zijn om bewoners daar zelf op aan te spreken, dan kan de afdeling Handhaving hiervoor gevraagd worden dat te doen. Handhaving kan  dan betreffende bewoner hierop aanspreken. Bewoners kunnen zelf signalen melden bij “Verbeter de Buurt”. Zie website van de gemeente Beverwijk.
kleur lantarenpalenOverigMaak alle lantarenpalen zwart
Mantelbuis of -buizen voor KPN en televisieOverigAls de straat open ligt, kan dan ook een mantelbuis voor KPN aangelegd worden en een voor de kabeltelevisie (los van een mantelbuis voor glasvezel): het zijn immers verschillende netbeheerders (soms helaas)? OF kan het allemaal gezamenlijk in één mantelbuis?
Ondergrondse containersOverigLaten we van de bakken afstappen en het vuil ondergronds opslaan.
Ondergrondse containersOverigVoorstander van ondergrondse containers
Ondergrondse containersOverigIn onze groene buurt wel de groen-container handhaven voor tuin-, snoei-, groente- en fruit-afval: wegbrengen van bijv. grasmaaisel is lastig bij ondergrondse container.
Ondergrondse containersOverigWel een grijze bak houden: in de ondergrondse container kan alleen maar “kort” afval (50-60 cm?), daarom vaak vuildumping van iets langere stukken.
Ondergrondse containersOverigGroot voorstander van ondergrondse container voor plastic, etc: licht van gewicht, e.d dus makkelijk te vervoeren.  Mee nemen naar supermarkt en daar voldoende container-capaciteit (aantal en leeg-frekwentie) kan ook een oplossing zijn.
Plaatsing container voor plastic afvalOverigDit geldt eigenlijk voor heel Beverwijk !
Regenwater van panden gescheiden afvoeren waar mogelijkOverigWaar mogelijk regenwater van gebouwen separaat afvoeren. Ook aansluiten van afvoeren die nu nog op de stoep lozen (zoals garageboxen).
Warmtenet/GasleidingenOverigBewoners vragen of de wijk ook van het gas af gaat en of de wijk wordt voorzien van een warmtenet. De gemeente geeft aan dat dit nog niet bekend is. Overheden zijn thans bezig met een regionaal plan voor de energietransitie in de IJmond. De verwachting is dat het nog enige tijd kan duren voordat bekend is wat dit betekent voor de wijk Warande. De gemeente overweegt met de inrichtingsplannen voor de wijk alvast ondergronds ruimte te reserveren voor een aan te leggen warmtenet leiding.
Elektrische auto’s opladen bij eigen woning?????ParkerenVRAAG: Hoe kan een bewoner zijn auto opladen vanaf zijn eigen elektrische aansluiting als hij geen parkeerplek vóór zijn huis heeft: fout parkeren, of lange kabel over stoep/rijbaan (met valgevaar/struikelgevaar?  Fout parkeren kan hinder geven voor parkeervakken.
Niet minder parkeerplaatsenParkerenIn de gehele wijk (in elk geval tussen Plantage en Zonnebloemlaan (incl.)) mag het aantal parkeerplaatsen beslist niet verminderd worden.
Parkeren langs de stoepenParkerenParkeren langs de stoepen kan leiden tot onveilige verkeerssituaties in deze wijk uit 1958 die daarop niet is berekend. Zorg in Binnenduin voor meer parkeerplaatsen. Er hoeft geen groen opgeofferd worden voor het parkeren.   Baljuwslaan wordt/is een doorstroomstraat. Maak deze veiliger voor de fietsers: rode fietspaden en – het overwegen waard – éénrichtingsverkeer.
Parkeren tijdens bouw moet onderdeel van plan zijnParkerenOnderdeel van het plan moet ook zijn: voldoende parkeervoorzieningen TIJDENS de reconstructie (“de winkel moet open blijven”):  – tijdelijke plaatsen creëren  – niet te grote stukken tegelijk onderhanden nemen  – mogelijk tijdelijk parkeren toestaan op deels aangepakte maar nog niet gereed zijnde stukken (bijv. na aanvullen grond maar vóór bestraten) (dit kan de druk verminderen)
Alle paden (‘achterom’) van verlichting voorzienSociale VeiligheidKan er verlichting aangelegd worden in alle paden-achterom, aangesloten op de openbare verlichting, met daglicht sensor en mogelijk bewegingssensor? Evt. alleen aan begin/eind = aansluiting op openbare weg. Probleem oplossen dat paden privé-grond zijn, maar wel als openbare route gebruikt worden.
30 km/uur gebiedVerkeerHele wijk wordt 30 km per uur gebied, waarbij asfalt vervangen wordt door klinkers. Vervanging door klinkers heeft meerdere redenen, nl. nodigt uit tot lagere snelheden en past vanuit Landschap & Stedenbouw beter bij het straatbeeld. Mevr. (*) is het daar niet helemaal mee eens. Zij pleit juist voor asfalt want dat biedt volgens haar meer rijcomfort voor fietsers.
30km/h zone mét handhavingVerkeerAlle straten in de wijk (exclusief Warande) tot 30 km-gebied verklaren.  Onderzoeken en uitleg geven of het mogelijk/wenselijk is straten tot woonerf te verklaren: dit op informatie-avond uitleggen inclusief de gevolgen zodat dan alsnog deze wens kan worden ingetrokken of gehandhaafd.
Niet minder parkeerplaatsenVerkeerIn de gehele wijk mag in elk geval het aantal parkeerplaatsen niet verminderd worden.
Vloerkaart hanterenVerkeerGraag de vloerkaart hanteren (zoals die met o.a. de Fietsersbond is besproken) voor de wegindeling, het wegprofiel en het materiaalgebruik.
Waar mogelijk fietsstraatVerkeerAlle straten die door veel fietsers gebruikt worden, inrichten als fietsstraat: goed glad wegdek zonder “hobbels” zoals bijv. Groenelaan.