Skip to main content

De wijk Warande moet
voelen als thuis, een prettige
en veilige plek om te wonen

Benieuwd naar de herinrichting?

Bekijk de kaart en denk mee!

“We willen de leefbaarheid
verhogen en de groene uitstraling
meer tot zijn recht laten komen”

Klaas Dekkers • Projectleider bij Gemeente Beverwijk

Play Video

Bekijk de video

Herinrichting wijk Warande

De komende vijf jaar gaan we de wijk Warande herinrichten. Met als doel de leefbaarheid in de wijk verhogen. En de groene uitstraling van de wijk nog meer tot zijn recht laten komen.

In 2020 heeft u tips en aanbevelingen kunnen aanleveren over de inrichting van uw woonomgeving. Deze informatie hebben wij zoveel als mogelijk verwerkt in het Voorlopig Ontwerp. Nu is het tijd om dat Voorlopig Ontwerp met u te delen. De herinrichting willen we samen met u doen. Dus heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten. Via de kaart kunt u een vraag of opmerking achter laten.

De herinrichting gaat ongeveer vijf jaar duren. We gaan dus niet de hele wijk in een keer doen. Maar we doen dat in delen. We hebben hiervoor gekozen, zodat uw wijk altijd goed bereikbaar blijft. Onder veelgestelde vragen vindt u de voorlopige planning voor de herinrichting.

30-km gebied en parkeren

In het Voorlopig Ontwerp stellen we voor om de gehele wijk in te richten als 30 km gebied. Automobilisten passen hun rijgedrag aan, als de wijk is ingericht als 30 km gebied. Nu is de wijk dat nog niet overal. Het asfalt gaat eruit. En wordt vervangen door klinkers in een warme rode kleur. Ook komen er mooie nieuwe stoeptegels. De rijweg wordt smaller en past bij een 30 km per uur weg. Daarnaast komen er op een paar plekken in de wijk extra drempels. De nieuwe inrichting houdt ook rekening met voldoende parkeerplaatsen. Het aantal parkeerplaatsen in het nieuwe plan is bepaald aan de hand van parkeertellingen. In de tabel op de website vind u een overzicht van het aantal parkeerplaatsen per straat.

Verkeersveiligheid rond de scholen

In samenspraak met de scholen t Kraaiennest en de Montessorischool en de wijkgroep is de voorkeur uitgesproken voor éénrichtingsverkeer voor auto’s op de Laan van Blois, de Crocuslaan en Hyacinthenlaan. Het éénrichtingsverkeer (alleen voor auto’s) draagt bij aan de verkeersveiligheid rond de scholen. De verkeerslichten op de kruising Zonnebloemlaan – Warande worden aangepast. Door de aanpassing zijn lange rijen wachtende auto’s in de Zonnebloemlaan verleden tijd. Fietsers, voetgangers en schoolgaande kinderen kunnen de Warande veilig blijven oversteken bij de Zonnebloemlaan.

Groen, waterberging en biodiversiteit

Er komt meer ruimte voor bomen en planten in de straat. Gebouwen, asfalt en bestrating nemen tijdens hitteperioden warmte op en stralen deze in de nacht weer uit. Deze warmte kan gezondheidsklachten veroorzaken. Een groene wijk met veel schaduwrijke bomen draagt bij in het voorkomen van gezondheidsklachten. In het plan is daarom minder verharding en meer groen opgenomen. We vervangen alleen de zieke bomen en bomen die niet van grote waarde voor de omgeving zijn, doordat ze niet goed kunnen groeien. Dat is het geval in de Brederodelaan, Baljuwslaan en Hortensialaan. Hiervoor komen nieuwe bomen terug.

Rond de appartementsgebouwen in het midden van de wijk is al veel groen. Hier staan grote bomen waar we zuinig op zijn. Dit willen we behouden en hier en daar versterken. Het groen nodigt uit tot wandelen en spelen in de wijk. Ook biedt het groen ruimte voor waterberging en biodiversiteit. Zo krijgt het groen in de wijk meer betekenis. Ook draagt het bij aan een prettige woonomgeving, die de wijk Warande nu al is en straks nog meer zal zijn.

Spelen

Bij beide basisscholen zijn speelplekken met toestellen aanwezig waar de kinderen op het schoolplein kunnen spelen. Verder is in Binnenduin in 2020 een sportkooi aangelegd waar ook de kinderen van de wijk Warande kunnen spelen en sporten. Vlakbij de sportkooi in Binnenduin komt een centrale speelplek waar de kinderen uit zowel Binnenduin als de wijk Warande straks kunnen spelen. In voorbereiding op de aanleg van deze centrale speelplek wordt straks inbreng gevraagd van de bewoners, die in de buurt van de nieuwe speelplek wonen. Zo bepalen bewoners samen aan de hand van de kaders van de gemeente wat de sfeer wordt van de centrale speelplek en welke speelfuncties er komen.

Geef u op voor een klankbordgroep

Wilt u meedenken over de inrichting van uw directe woonomgeving? Dan kunt u zich opgeven voor een klankbordgroep. De klankbordgroepen worden ingedeeld naar deelgebieden van de wijk. Zo willen wij samen met u het plan uitwerken.

Wilt u nu al een reactie achter laten op het ontwerp? Dat kan!

Bekijk de kaart